Teklif İste

Neler Yapıyoruz / Dijital İnovasyon / Kullanıcı Arayüzü Tasarımı


Kullanıcı Arayüzü Tasarımı


ux stratejisi, user experience design, usability, kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı, web arayüz tasarımı, web sitesi arayüz tasarımı, mobil uygulama arayüz tasarımı, program arayüz tasarımı

Arayüz tasarımı kullanıcı ile bilgisayar arasında bir iletişim ve etkileşim köprüsü görevi gören kullanıcı arayüzlerinin tasarımı ile ilgili tasarım disiplinidir.

Bu tasarım disiplininin başlıca amaçları ve amaca ulaşmak için öngördüğü yöntemler şu şekilde sıralanabilir:
Kullanıcı odaklı tasarım: Bu tasarım yöntemi, kullanıcı arayüzünün, kullanıcının amaçları, alışkanlıkları ve kullanım deneyimi göz önünde bulundurularak tasarlanmasını öngörmekte ve hatta bir adım daha öteye giderek, söz konusu ürünün daha üretim öncesinde bu kullanıcı özellikleri gözönünde bulundurularak tasarlanmasını amaçlamaktadır.
Etkileşim tasarımı: İnsan ile makine arasındaki etkileșimin hedeflerinin ve yöntemlerinin tespiti.
Hedeflere en etkin biçimde ulaşmanın önündeki makineden veya insandan kaynaklanan engellerin araştırılarak ortadan kaldırılması.

Arayüz veya kullanıcı arayüzü denilince kastedilen, sadece grafiksel kullanıcı arayüzü değildir. Geniş anlamıyla arayüzün tanımı şöyle yapılabilir: Herhangi bir programlama bilgisine sahip olmayan kullanıcıların da bilgisayar programlarını veya bilgisayar programları ve komutları içeren makineleri kullanabilmelerini mümkün kılmak için geliştirilen görsel, işitsel veya dokunsal kumanda araçlarının tümü.Etiketler:

ux stratejisi user experience design usability kullanıcı deneyimi arayüz tasarımı web arayüz tasarımı web sitesi arayüz tasarımı mobil uygulama arayüz tasarımı program arayüz tasarımı